Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hnh

 

Thắng Tr

 

Đạo Trng

  English Corner

 

 

 


 

Ba Bt Qui NEW

Tha Ho Tự Tại

Ba Ngải

Thần Quyền

Tẩu Hoả Nhập Ma

Ma Quỷ

Điện Thần Nhn

T Đạo Trong Phật Gio

Yết Ma Bộ

 

 

 

 

     
Chánh Pháp và Tà Pháp

Phật cao nhất xch, ma cao nhất trượng - nn t php rất l nhiều

Bùa Ngải, Thần Quyền

Chào các Bạn.
Chữ Tà đi với chữ Ta một vần. Ai cũng vậy: Đang tu hành ngon trớn mà bị... kết án là Tà thì hết thuốc chữa. Ấy vậy mà có những tà sư xài được và những tà sư chính hiệu con nai vàng. Loại này có tác dụng và có đặc tính "truyền nhiễm" như trong y khoa vậy: Tất nhiên là tà 100% và không xài được. Xin liệt kê một ít pháp môn mà đệ đã đụng và đã thử sức khi còn lu bu ở Đà Lạt:
- Loại pháp môn luyện bùa: Bùa năm ông, bùa Lục tổ, bùa ngũ hành, bùa án nhãn, bùa cách không lấy vật, bùa gồng, võ bùa.
- Loại luyện ngải: Ngải yêu, Ngải mà mắt, Ngải đi mượn đồ giùm, Ngải thời tiết, Ngải đắt khách.
- Loại Pháp môn có lấy kinh Phật để luận giải:
1. Phật quyền, sau là Vạn Thiên giới linh sau cùng là Tâm Linh (ký hiệu là Đức A Di Đà đứng trên... Địa Cầu. Pháp môn này dùng chữ Hrih của Ngài A Di Đà và được gọi là *Tâm Chú*
2. Pháp Lý Vô Vi...
3. Vô Thượng Sư...
Và sau đây là những điểm giống nhau của những pháp môn này:
- Nghi lễ gồm (con số 5 (năm) làm chuẩn): Năm ly nước, năm loại trái cây, năm cây nhang.
- Nội quy, hay giới luật, có nhiều điểm khác nhau nhưng... có hai điều rất giống nhau:
1. Con trai mà phạm giới thì bị mù.
2. Con Gái thì bị điên.
Cách nhập đề để vào pháp môn cũng có tính giống nhau: để ý câu "cho mượn quyền năng"
- Cái này là do... Thiêng Liêng cho mượn quyền năng để mình dễ bề tu hành theo chánh pháp hơn thôi. Sau nghi lễ, hay có khi chỉ qua một cái rờ đầu hay một câu đề nghị đại khái là:
- Con về con quay mặt về hướng Tây và cầu nguyện như thế này nghe!
Nếu làm theo lời chỉ dẫn của họ thì: Sau đó thì người nhập môn có những cử động lạ kỳ (như đánh võ, hay nói tiếng lạ, và đôi khi đọc kinh cũng lạ kỳ, hầu như không ai hiểu gì cả, nhưng người yếu bóng vía khi nghe những chuỗi âm thanh đó thì... bị nhức đầu... bán nhà, bán cửa theo họ. Đó là những nét chính của các Tà Pháp đó.

Tẩu Hoả Nhập Ma.

Là hai (2) bệnh khác nhau: .
1. Tẩu Hỏa:
Khi tu sĩ  dọ dẫm, toan tính khai mở luồng hỏa hầu (gọi là Kundalini) và khờ dại đến mức dùng Thô tâm để Khai mở (qua cách thở bằng... lổ mũi trái..., lổ mũi phải...) thì:

11. Luồng hoả hầu cũng sẽ đươc khai mở (sau một thời gian dài thực tập). Nhưng vì Vi tế tâm chưa có thanh tịnh nên tu sĩ không có cách nào mà giữ cái luồng kundalini này lại. Nên cái luồng khí nóng này sau khi khởi sự từ xương cụt và chạy trong cái đường rãnh trong xương sống (thường gọi là Canal) và khi lên đến đầu và khi nó đến huyệt Bách Hội (có nói trong các sách châm cứu) thì nó vọt ra không gian và bay đi mất tiêu luôn.

12. Hậu quả: Luồng Kundalini do tinh khí tạo ra. Do cái luồng này không thể ở lại trong thân thể mà lại bay đi luôn nên tình trạng của tu sĩ sẽ là tương đương với một người bị xuất tinh ra mà không thể kềm chế được. Hiện tượng là tu sĩ sẽ bị lạnh kinh khũng, bị mất sức và có thể đi đến tình trạng mất mạng sống, hay bị điên (là so quá sợ hi).

2. Nhập Ma: là sau khi luồng kundalini vọt ra không gian và bay đi luôn thì sẽ tạo ra một khoảng trống. Khoảng trống này sẽ tạo ra một hấp lực để hút những tinh kh có thể có ở chung quanh người tu sĩ, nếu quanh nơi đó có một con ma hay con quỷ thì nó sẽ bị hút vào. Vì bị ngoài ý muốn của họ nên họ cũng hoản sợ và chạy nhảy lung tung. Thì ngay lúc này, tu sĩ cũng chạy nhảy, la hét, lung tung vì đã vô tình bị họ (ma quỷ) nhập vào thân thể. Do vậy mà tu sĩ chỉ nên mở kundalini vào lúc chứng Tam Thiền Hữu Sắc mà thôi.

Tại sao?
Là vì ở trình độ Tam Thiền thì không những Thô Tâm đã yên lặng lắm rồi mà Vi tế tâm cũng đã yên tỉnh được một phần nào rồi. Bằng chứng là ở trình độ này (Tam Thiền) tu sĩ đã có thể thấy một vài hình ảnh của chính tiền kiếp của mình.

Điện Thần Nhân
 
…Là vì đây là dạng tu sĩ mở huệ âm. Thực chất họ không có đủ nội lực để làm chuyện này chuyện nọ mà họ phải nhờ những điện thần nhân. Điện thần  nhân không có bao giờ... cho không một cái gì.... Người nào mà lạm dụng họ mà hành pháp thì kết quả là khi về già thì tinh khí lại xuất ra dầm dề và bị bịnh rất là nặng trước khi chết. Có người bị mù, có người bị điên.

Ghi chú:
Quý vị có thể đọc trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada do Bác Phạm Kim Khánh dịch. Vào Chương 14 (Đại Niết Bàn) Đoạn: Bốn Điều Tham Chiếu Lớn để tham vấn thêm về chánh pháp và tà pháp.

Bi Lin Quan:
--Tà Đạo
--Ma Quỷ và Phật Giáo

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 08/10/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com